W ramach konserwacji węzła cieplnego podejmiemy się również sprawdzenia wszystkich istotnych elementów instalacji elektrycznej . Ma ona o tyle istotne znaczenie, że nieprawidłowości w tym obszarze mogą spowodować bardzo poważną awarię, prowadzącą do zatrzymania generowania ciepła w budynku (i poniesienia znacznych kosztów naprawy). Aby uniknąć tych przykrych konsekwencji zajmiemy się sprawdzeniem elementów instalacji elektrycznej węzła cieplnego (włącznie z rozdzielnia elektryczną), zapewniając jednocześnie:

  • Dozór nad wymienionymi urządzeniami
  • Prowadzenie książki konserwacji węzła cieplnego
  • Wskazywanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany
  • 24-godzinną gotowość do usuwania awarii i usterek
  • Udostępnienie własnego, specjalistycznego sprzętu, wysokiej klasy narzędzi i własnych środków transportu