Chcemy, aby nasze usługi serwisowe umożliwiały naszym klientom koncentrowanie się na podstawowej działalności.

Nasza filozofia i wartości

W firmie GOTERM wierzymy, że wartość dodana, którą chcemy dostarczać, opiera się na partnerskiej współpracy, a nasze zaangażowanie buduje naszą reputację. Indywidualne doskonalenie umiejętności i działanie zespołowe stanowi istotę naszego postępowania. Jesteśmy jednym, spójnym zespołem, który dąży do osiągnięcia wspólnego celu. Szanujemy się nawzajem i ufamy sobie.
Dążymy do osiągnięcia doskonałości w rozpoznawaniu potrzeb naszych Klientów i ich zaspakajaniu. Wiemy, że uznanie Klienta zdobywamy wysoką jakością i terminowością naszych usług. Nieustannie dążymy do zwiększania efektywności operacyjnej naszej firmy, która w bezpośredni sposób przekłada się na jakość świadczonych przez nas usług oraz zapewnia stabilny wzrost pozycji rynkowej. Uważamy, że zaangażowanie w sprawy zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i ochrony środowiska jest istotnym zobowiązaniem, którego firma będzie przestrzegać.
Chcemy świadczyć najwyższej jakości szeroki zakres usług serwisowych dla przemysłu, umożliwiając tym samym naszym Klientom koncentrowanie się na prowadzeniu działalności podstawowej, ale przede wszystkim na planowaniu rozwoju.


Nasza wizja

Być wiarygodnym dostawcą, opartych na wiedzy, wybranych kompleksowych usług dla przemysłu. Stać się uznanym ekspertem technicznym.