WĘZŁY CIEPLNE

 

Dbałość o nienaganny stan techniczny węzła cieplnego ma bardzo duże znaczenie dla jego wydajnej i bezawaryjnej pracy.
Węzeł cieplny ma za zadanie doprowadzić ciepło z sieci zewnętrznej i rozprowadzić ją po całym budynku. Dbałość o nienaganny stan techniczny węzła cieplnego ma bardzo duże znaczenie dla jego wydajnej i bezawaryjnej pracy. Jego przeglądy i konserwacje zaleca się przeprowadzić raz w roku. Najlepiej wiosną lub latem – wówczas jest możliwe wykonanie wszelkich niezbędnych prac tak, by w okresie grzewczym instalacja była w 100% sprawna. Jednak czasem zdarza się, że w wyniku awarii, specjalistyczna pomoc potrzebna jest w najmniej spodziewanym momencie. Nasza firma podejmie się fachowej naprawy i konserwacji węzła cieplnego w Gorzowie i okolicy. W naszej ofercie znajduje się opieka nad wszystkimi jego elementami - od automatyki, poprzez urządzenia technologiczne, na instalacji elektrycznej kończąc.

 

Konserwacje węzłów cieplnych

W ramach stałej umowy serwisowej zapewniamy konserwację węzłów cieplnych raz w miesiącu wraz z całodobową gotowością do usuwania awarii lub okresowe przeglądy przed i po sezonie grzewczym.

W trakcie konserwacji bieżącej lub jednorazowego przeglądu wykonujemy następujące czynności:

 • kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym
 • sprawdzenie zaworów odcinających i regulacyjnych otw./zam.
 • sprawdzenie działanie napędów zaworów poprzez ręczne sterownia z regulatora
 • sprawdzenie działania zabezpieczeń STB i STW
 • sprawdzenie działania licznika ciepła
 • sprawdzenie działania instalacji elektrycznej w węźle cieplnym
 • konserwacja rozdzielni elektrycznej
 • dokręcenie połączeń śrubowych przewodów elektrycznych
 • sprawdzenie działania czujek termometrycznych i manometrycznych
 • regulacja przepływów wody sieciowej w węźle cieplnym
 • odpowietrzenie układu technologicznego
 • miejscowe uzupełnianie uszkodzonej izolacji termicznej
 • miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów
 • likwidacja drobnych przecieków
 • korekty nastaw regulatora pogodowego w zależności od wymagań użytkownika
 • kontrola stanu naczynia przeponowego
 • kontrola drożności zaworów bezpieczeństwa otw./zam
 • czyszczenie siatek odmulaczy i filtrów
 • sprawdzenie działania instalacji nawiewno-wywiewnej węzła cieplnego
 • wyłączanie po sezonie grzewczym i uruchamianie przed sezonem grzewczym instalacji c.o.
 • prowadzenie książki konserwacji węzła cieplnego
 • typowanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany
 • całodobowa gotowość do usuwania awarii i usterek

 

Inne zródło czynności

 • załączanie / wyłączanie węzła,
 • regulację i optymalizację parametrów pracy węzła,
 • okresowe przełączanie pracy pomp obiegowych (o ile są zamontowane w węźle),
 • kontrolę działania zaworów bezpieczeństwa,
 • kontrolę prawidłowości pracy poszczególnych zespołów, urządzeń i elementów,
 • sprawdzanie szczelności połączeń, usuwanie przecieków w węźle cieplnym,
 • czyszczenie filtrów, odmulacza,
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej w wypadku ingerencji serwisantów w układy elektryczne,
 • sprawdzenie prawidłowości działania zabezpieczeń różnicowo – prądowych,
 • kontrolę zasilania elektrycznego tablic i rozdzielnic,
 • wymiana elementów instalacji elektrycznej węzła typu: żarówek oświetleniowych, wyłączników i gniazd 220V,
 • wytypowanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany,
 • typowanie wymienników ciepła do płukania chemicznego,
 • sprawdzanie mocowania poszczególnych elementów węzła cieplnego,
 • zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych elementów węzła cieplnego,
 • sprawdzanie stanu i uzupełnianie izolacji termicznej węzła cieplnego