Naszym klientom zapewniamy obsługę zawsze na najwyższym poziomie oraz w konkurencyjnych cenach.


Firma Goterm specjalizuje się w profesjonalnych usługach pomiarów elektrycznych i przeglądów instalacji elektrycznych. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem budowlanym właściciele i zarządcy nieruchomości muszą regularnie przeprowadzać pomiary elektryczne oraz przeglądy instalacji elektrycznych, aby zapobiegać możliwym awariom oraz zapewniać bezpieczeństwo budynkom. Naszym celem jest wyręczenie klientów w realizacji tego typu prac – nasi pracownicy zajmują się nimi zawsze profesjonalnie, ponieważ mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych usług elektrycznych.

Swoje usługi oferujemy klientom z całej Polski. Zapewniamy atrakcyjne ceny, wysoką jakość usług, kompetentną i miłą obsługę oraz terminowość. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Zakres usług:

Firma Goterm z powodzeniem wykonuje okresowe pomiary elektryczne i przeglądy elektryczne. Kontrolujemy budynki każdego typu, na terenie całego kraju, w zakresie:

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania / pomiary impedancji pętli zwarcia),
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych,
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych,
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),
 • oględziny instalacji elektrycznej,
 • oględziny instalacji odgromowej.

Współpraca: 

Swoje usługi kierujemy w szczególności do:

 • właścicieli nieruchomości,
 • zarządców nieruchomości,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • zarządców obiektów sportowych i dydaktycznych,
 • zarządców hoteli,
 • służb technicznych zakładów produkcyjnych,
 • instytucji sektora publicznego,
 • działów administracji firm sieciowych.


Uprawnienia:

Wszystkie realizowane przez nas przeglądy oraz pomiary są przeprowadzane szczegółowo i zgodnie z obowiązującą literą prawa, ponieważ nasza firma zatrudnia tylko wykwalifikowanych elektryków posiadających odpowiednie kompetencje i z niezbędnymi uprawnieniami zawodowymi, takimi jak:

 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci na stanowisku dozoru (tzw uprawnienia energetyczne dozorowe lub SEP dozór),
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji (tzw uprawnienia energetyczne eksploatacyjne lub SEP eksploatacja),
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.