Dlaczego My?

Oferujemy kompleksowe przeglądy instalacji gazowych (zarówno LPG jak i na gaz ziemny) oraz przeglądy systemów detekcji gazu na terenie zakładów zgodnie z Prawem Budowlanym dla tego typu obiektów, łącznie z wystawieniem protokołów i zawiadomieniem Nadzoru Budowlanego o wykonanym przeglądzie okresowym.

GOTERM Serwis Kotłowni
Serwis Przemysłowych Urządzeń Grzewczyh i Technologicznych

Świadczymy usługi związane z profesjonalnym serwisem kotłowni gazowych i olejowych.
W ramach naszych uprawnień i doświadczenia wykonujemy:

 • regulację palników wentylatorowych,
 • regulacje palników atmosferycznych (inżektorowych),
 • czyszczenie kotłów (mechaniczne, chemiczne),
 • czyszczenie filtrów, magnetofiltrów, filtroodmulników,
 • czyszczenie palników,
 • sprawdzenie zabezpieczeń kotłowych (termostaty, czujniki poziomu wody, systemy detekcji gazu, zawory bezpieczeństwa),
 • sprawdzenie zabezpieczeń kotłowych,
 • szczelności instalacji gazowej,
 • wymiana lub czyszczenie filtrów na zasilaniu gazem lub olejem,
 • kontrola obecności CO tlenku węgla w pomieszczeniu kotłowni (cyfrowy miernik CO),
 • likwidacje nieszczelności na połączeniach hydraulicznych,
 • sprawdzenie poprawności działania automatyki, korekta i zmiana nastaw,
 • wymianę urządzeń kotłowni (pomp, zaworów trójdrożnych, itp.),
 • kontrola twardości wody kotłowej,
 • obsługa stacji uzdatniania wody.

 

Kotły: BUDERUS, FERROLI, VIESSMANN, BROTJE, WOLF, DIETRICH, HOVAL, SCHAFER, LUMO, KALARD, URLICH, ATAG, TORUS,, HYDROTHERM, JUBAM, , RAPIDO, REMEHA, SCHUSTER, STREBEL, UNICAL.

Palniki: RIELLO, WEISHAUPT, GIERSCH, HERMMANN, OILON, KOERTING, HANSA, MAN, KLOCKNER, ELCO LAMBORGHINI, CUENOD, ABIC, THYSSEN, BENTONE, BROTJE.

 

Posiadamy certyfikaty szkoleniowe m.in.:

 • Weishaupt – palniki,
 • Giersch – palniki,
 • Riello – palniki,
 • Buderus – kotły i palniki,
 • Ferroli – kotły i palniki,
 • Herrmann - palniki

Wykonujemy układy monitorujące prace kotłowni:

 • proste - komunikaty na SMS o zakłóceniach (awaria palnika, spadek temepratur, brak zasilania gazem lub energią elektryczną),
 • rozbudowane – pozwalalajace monitować pracę kotłowni.

Świadczymy usługi serwisowe związane z obsługą:

 • palników wentylatorowych gazowych lub olejowych na komorach lakierniczych i suszarniczych,
 • owijarek palet lub produktów zasilanych gazem,
 • bębnów podgrzewających (m.in. w przemyśle włókienniczym),
 • palników w maszynach drogowych,
 • palników w masarniach, piekarniach , cukierniach,
 • palników w emalierniach i cynkowniach,
 • spalarniach odpadów,
 • innych urządzeniach przemysłowych i nietypowych.

Zapewniamy także części zamienne, wykonujemy remonty i modernizacje wyżej wymienionych urządzeń.

 

Świadczymy usługi związane z profesjonalnym serwisem gazowych promienników podczerwieni oraz nagrzewnic powietrza. Serwis nagrzewnic i promienników. 
Przeglądy gazowych promienników podczerwieni:

 • regulacja (ew. analiza spalin),
 • sprawdzenie szczelności instalacji i armatury urządzenia,
 • sprawdzenie stanu zawiesi urządzeń,
 • sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń urządzeń,
 • czyszczenie elementów urządzenia w tym odbłyśników,
 • sprawdzenie działania silnika wyciągu spalin,
 • sprawdzenie poprawności działania automatyki
 • oraz inne czynności.

Przeglądy gazowych nagrzewnic powietrza (palniki wentylatorowe i inżektorowe):

 • regulacja (analiza spalin),
 • sprawdzenie szczelności instalacji i armatury urządzenia,
 • sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń (termostaty, jonizacja, presostaty),
 • sprawdzenie poprawności działania silników elektrycznych,
 • sprawdzenie poprawności działania automatyki,
 • czyszczenie urządzeń,
 • wymiania filtrów kasetowych,
 • kontrola naciągu pasków klinowych,
 • wymiana pasków klinowych.

 

Promienniki: MANDIK – HELIOS, MARK, FRACCARO, SYSTEMA INFRA, SBM, SOLARONICS , SCHULTE, SCHWANK, CALORISS i inne.
Nagrzewnice: MARK, MANDIK MONSUN, APEN-GROUP, ROBUR, TECNOCLIMA, SYSTEMA EOLO, ARAJ, SOLARONICS , LENOX i inne

 

Kontrole stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych

Podstawą wykonywania kontroli jest art. 62 Ustawy Prawo Budowlane. Kontrolą objęte są instalacje gazowe i urządzenia gazowe znajdujące się w danym obiekcie budowlanym.

Zakres kontroli:

 • sprawdzenie stanu technicznego i szczelności zaworu głównego,
 • sprawdzenie stanu technicznego i szczelności urządzeń pomiarowych (gazomierzy),
 • sprawdzenie stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej,
 • sprawdzenie stanu technicznego zawieszeń i mocowań instalacji,
 • sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w obrębie urządzeń odbiorczych(kotłów, podgrzewaczy, nagrzewnic, kuchenek i innych w tym urządzeń grzewczych i technologicznych itp),
 • kontrola techniczna urządzeń odbiorczych,
 • sprawdzenie instalacji pod kątem zgodności z przepisami,
 • badanie – pomiar stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach wyposażonych w odbiorniki gazowe,
 • sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli.


Kontrole wykonywane są przez doświadczonych techników i inżynierów posiadających uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji nad instalacjami, sieciami i urządzeniami gazowymi w pełnym zakresie.

Koszty wykonywania kontroli uzależnione są od rodzaju obiektu budowlanego, jego funkcji oraz ilości i rodzaju gazowych urządzeń odbiorczych. W przypadku zainteresowania niniejszą ofertą prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny i przedstawienie kilku podstawowych informacji o obiekcie budowlanym oraz o instalacji gazowej. Na tej podstawie sporządzimy dla Państwa ofertę cenową.

Przy stałej współpracy zapewniamy Państwu:

 • odpowiednio wcześniejsze powiadamianie o zbliżającym się terminie kontroli,
 • pomoc techniczna związaną eksploatacją instalacji i urządzeń gazowych i grzewczych w ciągu całego roku,
 • doradztwo w sprawach formalnych dotyczących instalacji i urządzeń gazowych,
 • doradztwo inwestycyjne związane z instalacjami i urządzeniami gazowymi.